Program zaključne konference
POTI DO ZNANJA IN NOVIH PRILOŽNOSTI ZA VSE ZAPOSLENE
ki je potekala 8. decembra 2021 v Zoom
Moderatorka dogodka: Betka Šuhel Mikolič
9:00-9:10
POZDRAVNI NAGOVORI
Dr. Nataša Potočnik , direktorica Andragoškega centra Slovenije
mag. Marko Šiška , Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Lidija Fischinger , Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
9:10-10:50
PLENARNI DEL
Mag. Tanja Vilič Klenovšek , vodja projekta na Andragoškem centru Slovenije
Uwe Gartenschlaeger , predsednik Evropskega združenja izobraževalcev odraslih (EAEA)
(Predavanje bo v angleščini)
Dr. Eva Boštjančič , redna profesorica na oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
Urška Pavlič , Andragoški center Slovenije
Nevenka Alja Gladek , Andragoški center Slovenije
11:20-12:30
DELO V SKUPINAH
1. Delovna skupina
Moderira:
mag. Andreja Dobrovoljc, Andragoški center Slovenije
Sodelujejo:
Alenka Sagadin Mlinarič, Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza,
Janja Bartelj, MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec,
Mihaela Anclin, UPI - Ljudska univerza Žalec
2. Delovna skupina
Moderira:
Urška Pavlič, Andragoški center Slovenije
Sodelujejo:
Alojz Sraka, Ljudska univerza Murska Sobota,
Ksenija Petek, Ljudska univerza Nova Gorica,
Maja Rotar, Javni zavod Cene Štupar – CILJ,
Tina Polajnar, Zasavska Ljudska univerza
3. Delovna skupina
Moderira:
Nevenka Alja Gladek, Andragoški center Slovenije
Sodelujejo:
Erika Švara, Zavod Znanje Postojna, OE Ljudska univerza Postojna,
Matjaž Habjanič, Ljudska univerza Ptuj,
Ana Kramperšek, Ljudska univerza Krško,
Petra Verbič, Ljudska univerza Koper
4. Delovna skupina
Moderira:
Vera Mlinar, Andragoški center Slovenije
Sodelujejo:
Ana Marija Blažič, Razvojno izobraževalni center Novo mesto,
Biserka Plahuta, Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje,
Irena Bohte, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj,
Lea Zlodej, Ljudska univerza Jesenice
12:30–13:00