Ukrepi za brezplačno izobraževanje odraslih

Vrsta ukrepa/razpisa: Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN), 2019–2022

Višina sredstev: 3.638.312,00 EUR

Ciljna skupina: zaposlene osebe, katerih zaposlitev je ogrožena bodisi zaradi prenehanja zaposlitve ali zaradi organizacijskih sprememb poslovnega procesa.

Načrtovano število vključenih odraslih: 3.200

Spletna stran


Aktivnosti za zaposlene:

  • Razvoj kariere v obliki informiranj, motivacijskih delavnic, svetovanj, organizacije usposabljanj, spremljanja, mentorstva oz. pomoči pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci, mreženja ipd.
  • Razvoj kompetenc v obliki izvedbe usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc v skladu s potrebami na trgu dela.

Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana
01 5842 560
info@acs.si