Ukrepi za brezplačno izobraževanje odraslih

Vrsta ukrepa/razpisa: Izobraževanja in usposabljanja za zaposlene

Ciljna skupina: 
-    zaposleni, ki so jih delodajalci napotili na začasno čakanje na delo v obdobju od 1.10.2020,
-    zaposleni, ki so jim delodajalci odredili delo s skrajšanim polnim delovnim časom.

V programe lahko vključijo vsi zaposleni, ki delajo s skrajšanim polnim delovnim časom, ne glede na to, ali je bila delodajalcu zanje dodeljena tudi subvencija.
Tisti, ki so razporejeni na začasno čakanje na delo, pa se v programe lahko vključijo samo, če je bila delodajalcem zanje priznana pravica do povračila nadomestila plače (na podlagi izdanega pozitivnega sklepa po oddani vlogi).

Spletna stran

Možnosti izobraževanja in usposabljanja:

Zaposlenim interventna zakonodaja ponuja priložnost za krepitev znanj in veščin v programih neformalnega izobraževanja in usposabljanja ter preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) ali temeljnih kvalifikacij (TK).
 


Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana
01 5842 560
info@acs.si