Ukrepi za brezplačno izobraževanje odraslih

Vrsta ukrepa/razpisa: Javni razpis za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022

Višina sredstev: 2.114.000,00 EUR

Ciljna skupina: Odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita, pri čemer imajo prednost tisti odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let.

Načrtovano število promocijskih aktivnosti: 96

Načrtovano število animacijskih aktivnosti: 96

Načrtovano število vključenih v učno pomoč: 6.954

Spletna stran projekta: PanUP (zahodna kohezijska regija), Atena (vzhodna kohezijska regija

 


Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana
01 5842 560
info@acs.si