Ukrepi za brezplačno izobraževanje odraslih

Vrsta ukrepa/razpisa: Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile  - ASI (2017-2022): V času trajanja projekta bo objavljenih več javnih povabil in razpisov za sofinanciranje. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

Višina sredstev: 29.936.237,21 EUR

Ciljna skupina: Leta 2018 bo predvidoma objavljen prvi javni razpis za izbor pilotnih projektov, katerega cilj bo razvoj in uvedba inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah.  

Vsako leto bodo organizirane  brezplačne strokovne delavnice z naslovom Zavzeti ASI, ki bodo namenjene vodilnim delavcem, lastnikom podjetij, kadrovskim menedžerjem in kadrovikom za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. 

V okviru projekta bosta vsako leto izvedena tudi mednarodna konferenca in natečaj s priznanjem »Starejšim prijazno podjetje«, Z leti še vedno zavzeti, s katerim želimo dati veljavo delodajalcem, ki pozornost namenjajo starejšim zaposlenim, in povečati njihovo prepoznavnost.


Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih (nov. 2017), ki nosilcem kadrovskega razvoja ponuja praktične rešitve za upravljanje starejših zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah. Predstavlja tudi dobre prakse, ukrepe in orodja, ki so že uveljavljeni v Sloveniji in mednarodnem okolju.

Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc-zaključeno: 419 podjetij (8.735.174,93 EUR). Namen povabila je  bil spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.  Predmet sofinanciranja:  SKLOP A-Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih; SKLOP B-Sofinanciranje razvoja kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih.


Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana
01 5842 560
info@acs.si